ประมูลจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 และ 28 สิงหาคม 2559 เริ่มเวลา 09.00 น. รายละเอียด
   หน้าหลัก
    อัตราดอกเบี้ย
    เกี่ยวกับเรา
    เรื่องน่ารู้
    ข่าวจัดซิ้อจัดจ้าง
    ติดต่อ
   
  ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
วิธีการประมูล*
 ประเภททอง นาก เงิน
27 สิงหาคม 2559
28 สิงหาคม 2559
3 กันยายน 2559
คลิกดูรายการ | คลิกดูรูป
   ประเภทเบ็ดเตล็ด
 
 
ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต
เริ่มเวลา 09.00 น.
 
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
   คณะกรรมการบริหาร
   ผังองค์กร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   + สถานธนานุบาลวงเวียนเล็ก ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ... 05/08/59
   + สถานธนานุบาล กทม. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ... 05/08/59
   + ผู้จัดการสถานธนานุบาล บางบอน ประชาสัมพันธ์สถานธนานุบาล กทม. 23/6/59
   + สถานธนานุบาลวงเวียนเล็ก และสำราญราษฎร์ ประชาสัมพันธ์ โครงการลดดอกเบี้ยช่วงเปิดเทอมฯ 10/5/59
   + ประชาสัมพันธ์ โครงการลดดอกเบี้ยช่วงเปิดเทอมฯ ผ่านคลื่นวิทยุชุมชม "คลื่นพุทธบูชา" 10/5/59
  +สถานธนานุบาลบางบอน ประชาสัมพันธ์ โครงการลดดอกเบี้ยช่วงเปิดเทอมฯ 10/5/59
  +โครงการลดดอกเบี้ยช่วงเปิดเทอม
  +สัมภาษณ์รายการ "เจาะประเด็น"
  +รดน้ำขอพรผู้บริหาร กทม.
   ข้อมูลข่าวสาร
 23 ส.ค. 2559 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ทรัพย์รับจำนำงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด...
 22 ส.ค. 2559 ข่าว สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการนำทรัพย์หลุดจำนำ จำหน่ายโดยวิธีการประมูลด้วยวาจาให้กับประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจ รายละเอียด...
 9 ส.ค. 2559 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์ปฏิทินประจำปีพุทธศักราช 2560 รายละเอียด... เอกสารประกอบ
 4 ก.ค. 2559 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รายละเอียด...
 29 มิ.ย. 2559 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานธนานุบาลวงเวียนเล็ก รายละเอียด...
 18 เม.ย. 2559 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ทรัพย์รับจำนำงวดเดือนมกราคม 2558 รายละเอียด...
 1 เม.ย. 2559 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร  รายละเอียด...
 29 มี.ค. 2559 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ทรัพย์รับจำนำงวดเดือนธันวาคม 2557 รายละเอียด...
 25 มี.ค. 2559 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)ในตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานการตลาด พนักงานธุรการ ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน และตำแหน่งพนักงานสถานที่  รายละเอียด...
 23 มี.ค. 2559 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 รายละเอียด...
 22 มี.ค. 2559 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์ตั๋วรับจำนำ ใบเสร็จรับเงินค่าดอกเบี้ยจำนำ ใบเสร็จรับเงินขายทรัพย์หลุดจำนำ และใบเสร็จรับเงินชนิดเล่ม ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2) รายละเอียด...
 11 มี.ค. 2559 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำช่วงเปิดเทอมสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง รายละเอียด...
 9 มี.ค. 2559 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแต่งกายของผู้เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครัร้งที่ 2/2558 รายละเอียด...
 15 ก.พ. 2559 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครัร้งที่ 2/2558 รายละเอียด...
 26 ม.ค. 2559 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์ตั๋วรับจำนำ ใบเสร็จรับเงินค่าดอกเบี้ยจำนำ ใบเสร็จรับเงินขายทรัพย์หลุดจำนำ และใบเสร็จรับเงินชนิดเล่ม ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด...
 7 ม.ค. 2559 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2558 รายละเอียด...
อ่านต่อ >>>
 
ประมูลจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ
คลิกดูรายการ | คลิกดูรูป

เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44