หน้าหลักวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมติดต่อ |    
 
(ว่าง)
ผู้อำนวยการ สธก.
 
 
นางชนากานต์ โกสินทร์
รองผู้อำนวยการ สธก.
นางสาววราภรณ์ จันทร์เพ็ญ
รองผู้อำนวยการ สธก.

(ว่าง)
รองผู้อำนวยการ สธก.

 

นางบังเอิญ แก่นทอง
ผู้ตรวจการ
(ว่าง)
ผู้ตรวจการ
   
น.ส.วัชรี นาคสังข์
รองผู้ตรวจการ
น.ส.ศุภพร จงกลสถิต
รองผู้ตรวจการ
น.ส.ธุรกิจ วัฒนรุ่ง
รองผู้ตรวจการ
น.ส.ชมกร ภัทรธรรมานนท์
รองผู้ตรวจการ

 

 

 
นางสุกัญญา ร่มรื่น
ผู้ช่วยผู้ตรวจการ
 
       
 
  นางระพีพรรณ เฉยเจริญ
ผู้ตรวจสอบภายใน
น.ส.แขไข จิตต์แผ้ว
ผู้ตรวจสอบภายใน
นายกรัณย์ อังคานุกูลวิทย์
ผู้ตรวจสอบภายใน
                  
      
          
     
นางวรางคณา สิงหพงษ์
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
น.ส.รัตนา ลิขิตสมบูรณ์
หน.ฝ่ายคลังและพัสดุ
น.ส.กัลยา สิทธิประสงค์
หน.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
นางลัดดา รักแจ้ง
หน.ฝ่ายกิจการสาขา
     
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
 
นายบุญส่ง ฟักทิม
ผจก คลองเตย 
นางพัทน์ธาวัลย์ อิ่มทองคำ
ผจก ประดิพัทธิ์
น.ส.กัลยาณี หว่างวิวัฒน์
ผจก ดินแดง 
นายจีรวัฒน์ เพียนทอง
ผจก สำราญราษฎร
น.ส.รัชนี ทองคำ
ผจก เทเวศร
นางสุภาพร อิงครัตน์
ผจก บางซื่อ
นางสายชล รวมกิ่งแก้ว
ผจก พระโขนง
             
 
นางอจลิตา พิบูลศิริสมบัติ
ผจก วงเวียนเล็ก
น.ส.เพ็ญนภา อเนกวิธวงศ์
ผจก บางกอกใหญ่
ผจก.ลาดพร้าว นายเดี่ยวศักดิ์ โฉมประดิษฐ์
ผจก มีนบุรี
นายมนัส พิบูลศิริสมบัติ
ผจก ตลาดพลู
นางสุลีภรณ์ กิตติบันเทิงกุล
ผจก ถนนเสือป่า
นายธีระ อับนาค
ผจก ราษฎร์บูรณะ
             
     
นางสุรีย์ฉาย เอมระดี
ผจก จอมทอง
นายวิรัตน์ ขาวสบาย
ผจก บางบอน
นายสุโภชน์ ตันติวงศ์
ผจก ดอนเมือง
นางสอิ้ง ปุทมวัน
ผจก หนองจอก
ผจก บางพลัด ผจก อ่อนนุช นายสุนทร ตรีโภคา
ผจก ทุ่งครุ
 
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44