หน้าหลัก
    อัตราดอกเบี้ย
    เกี่ยวกับเรา
    เรื่องน่ารู้
    ข่าวจัดซิ้อจัดจ้าง
    ติดต่อ
   
  ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
วิธีการประมูล*
 ประเภททอง นาก เงิน
 
     23 กรกฎาคม 2560   รายการ  
     5 สิงหาคม 2560   รายการ  
     6 สิงหาคม 2560   รายการ  
 
   ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต
   เริ่มเวลา 09.00 น.
 
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
   คณะกรรมการบริหาร
   ผังองค์กร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการผอ.สธก.เป็นประธานการประชุม นักการเงินแล ะบัญชี และพนักงานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 3/2560 .... 26/09/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยประธานบริหารฯ เข้าพบพร้อมแสดงความยินดีกับท่านธนูชัย หุ่นนิวัฒน์ .... 26/09/60
 
   + สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โดยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2560 .... 21/09/60
 
อ่านต่อ>>>
 
   ข้อมูลข่าวสาร
 11 ส.ค. 2560 ประกาศ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเพทมหานคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก(โดยวิธีสัมภาษณ์)เพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รายละเอียด...
 14 ก.ค. 2560 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รายละเอียด...
 8 พ.ค. 2560 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร(ทรัพย์หลุดจำนำงวดเดือนพฤษภาคม 2559) รายละเอียด...
 4 พ.ค. 2560 ข่าว สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการนำทรัพย์หลุดจำนำจำหน่ายโดยวิธีการประมูลด้วยวาจาให้กับประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจ รายละเอียด...
 5 เม.ย. 2560 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำช่วงเปิดเทอมสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง รายละเอียด...
 6 มี.ค. 2560 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รายละเอียด...
 31 ม.ค. 2560 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ฯ รายละเอียด...
 23 ม.ค. 2560 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รายละเอียด...
 20 ม.ค. 2560 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาคความเหมาะกับตำแหน่ง(โดยวิธีสัมภาษณ์) ฯ รายละเอียด...
อ่านต่อ >>>
ประมูลจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ
รายการทรัพย์ที่นำขึ้นประมูล   |   

เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44