หน้าหลัก
    อัตราดอกเบี้ย
    เกี่ยวกับเรา
    เรื่องน่ารู้
    ข่าวจัดซิ้อจัดจ้าง
    ติดต่อ
   
  ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
วิธีการประมูล*
 ประเภททอง นาก เงิน
 
     23 กรกฎาคม 2560   รายการ  
     5 สิงหาคม 2560   รายการ  
     6 สิงหาคม 2560   รายการ  
 
   ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต
   เริ่มเวลา 09.00 น.
 
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
   คณะกรรมการบริหาร
   ผังองค์กร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการ ผอ.สธก.เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 .... 15/08/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการ ผอ.สธก. เข้าพบพร้อมแสดงความยินดี .... 15/08/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการ ผอ.สธก. ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราขการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 .... 15/08/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการ ผอ.สธก. ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณของสถานธนานุบาล กทม. .... 9/08/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการ ผอ.สธก. ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการจัดทำโครงสร้างมาตรฐานตำแหน่งของพนักงาน ครั้งที่ 1/2560 .... 4/08/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการ ผอ.สธก. ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการจัดหาสถานที่ตั้งสำนักงาน สธก.แห่งใหม่ ครั้งที่ 4/2560.... 4/08/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการ ผอ.สธก. ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ครั้งที่ 7/2560 .... 3/08/60
 
อ่านต่อ>>>
 
   ข้อมูลข่าวสาร
 11 ส.ค. 2560 ประกาศ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเพทมหานคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก(โดยวิธีสัมภาษณ์)เพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รายละเอียด...
 14 ก.ค. 2560 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รายละเอียด...
 8 พ.ค. 2560 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร(ทรัพย์หลุดจำนำงวดเดือนพฤษภาคม 2559) รายละเอียด...
 4 พ.ค. 2560 ข่าว สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการนำทรัพย์หลุดจำนำจำหน่ายโดยวิธีการประมูลด้วยวาจาให้กับประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจ รายละเอียด...
 5 เม.ย. 2560 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำช่วงเปิดเทอมสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง รายละเอียด...
 6 มี.ค. 2560 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รายละเอียด...
 31 ม.ค. 2560 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ฯ รายละเอียด...
 23 ม.ค. 2560 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รายละเอียด...
 20 ม.ค. 2560 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาคความเหมาะกับตำแหน่ง(โดยวิธีสัมภาษณ์) ฯ รายละเอียด...
 27 ธ.ค. 2559 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ฯ รายละเอียด...
 26 ธ.ค. 2559 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รายละเอียด...
 14 ธ.ค. 2559 ข่าว สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการนำทรัพย์หลุดจำนำจำหน่ายโดยวิธีการประมูลด้วยวาจาให้กับประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจ รายละเอียด...
 7 ธ.ค. 2559 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รายละเอียด...
 29 พ.ย. 2559 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานนุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2559 รายละเอียด...
 21 พ.ย. 2559 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รายละเอียด...
 14 พ.ย. 2559 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาค่าเบี้ยประกันภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด...
 8 พ.ย. 2559 ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รายละเอียด...
 1 พ.ย. 2559 ข่าว สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการนำทรัพย์หลุดจำนำ จำหน่ายโดยวิธีการประมูลด้วยวาจาให้กับประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจ รายละเอียด...
อ่านต่อ >>>
ประมูลจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ
รายการทรัพย์ที่นำขึ้นประมูล   |   

เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44