ประมูลทรัพย์หลุดสาขาที่ให้บริการ | ข่าว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :    
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุรักษาของ)ถุงพลาสติกใส่ทอง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาบางกอกใหญ่)  ...... 15 ธันวาคม 2560  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาบางกอกใหญ่)  ...... 15 ธันวาคม 2560  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูปองแลกน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาบางกอกใหญ่)  ...... 15 ธันวาคม 2560  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ (กระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาบางกอกใหญ่)  ...... 15 ธันวาคม 2560  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาค่าเบี้ยประกันภัย ประจำปีงบประมาณ 2561  ...... 6 พฤศจิกายน 2560  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ปฏิทินประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ...... 6 พฤศจิกายน 2560  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ป้ายอะคริลิคติดสติกเกอร์สีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ...... 1 พฤศจิกายน 2560       
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... 1 พฤศจิกายน 2560  
 
 
 
 
 
            วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                      อัตราดอกเบี้ย                         คณะกรรมการบริหาร                   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
            เรื่องน่ารู้                                                                              ผังองค์กร                              ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
|| สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ||
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44