หน้าหลัก
    อัตราดอกเบี้ย
    เกี่ยวกับเรา
    เรื่องน่ารู้
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ติดต่อ
   
 
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
   คณะกรรมการบริหาร
   ผังองค์กร
 
 
 
   จัดซื้อจัดจ้าง
 28 ก.ย. 2560 ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด...
 27 มิ.ย. 2560 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุดเสื่อมสภาพ รายละเอียด...
 31 ม.ค. 2560 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุดเสื่อมสภาพ รายละเอียด...
 14 พ.ย. 2559 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาค่าเบี้ยประกันภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด...
 9 ส.ค. 2559 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์ปฏิทินประจำปีพุทธศักราช 2560 รายละเอียด... เอกสารประกอบ
 29 มิ.ย. 2559 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานธนานุบาลวงเวียนเล็ก รายละเอียด...
 22 มี.ค. 2559 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์ตั๋วรับจำนำ ใบเสร็จรับเงินค่าดอกเบี้ยจำนำ ใบเสร็จรับเงินขายทรัพย์หลุดจำนำ และใบเสร็จรับเงินชนิดเล่ม ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2) รายละเอียด...
 2 ก.พ. 2559 (ร่าง)ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างงานโครงการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิดของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด...
 26 ม.ค. 2559 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์ตั๋วรับจำนำ ใบเสร็จรับเงินค่าดอกเบี้ยจำนำ ใบเสร็จรับเงินขายทรัพย์หลุดจำนำ และใบเสร็จรับเงินชนิดเล่ม ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด...
 21 ธ.ค. 2558 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุดเสื่อมสภาพ รายละเอียด...
  3 พ.ย. 2558 ร่าง ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างงานโครงการรักษาความปลอดภัย ด้วยระบบกล้องวงจรปิดของ สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
  29 ต.ค. 2558 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์ปฏิทิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ประกาศ เอกสารสอบราคา   รายละเอียด  
  9 ต.ค. 2558 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาค่าเบี้ยประกันภัย ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด...
  6 ส.ค. 2558 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุดเสื่อมสภาพ รายละเอียด... n
  29 ก.ค. 2558 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานธนานุบาลลาดพร้าว(ครั้งที่3) รายละเอียด...
  16 ก.ค. 2558 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานธนานุบาลมีนบุรี รายละเอียด...
  8 ก.ค. 2558 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง   รายละเอียด...
  8 ก.ค. 2558 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ขนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว จำนวน 5 เครื่อง   รายละเอียด...
  19 ก.พ. 2558 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องชั่งทอง ขนาดชั่งได้สูงสุด 3,200 กรัม(ครั้งที่2) ประจำปีงบประมาณ 2558   รายละเอียด...
  5 ก.พ. 2558 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุดเสื่อมสภาพ รายละเอียด...
  19 ม.ค. 2558 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานธนานบุาลหนองจอก(ครั้งที่ 2) รายละเอียด...
  12 ม.ค. 2558 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาขายพัสดุใช้แล้วชำรุดเสื่อมสภาพ รายละเอียด...
  2 ธ.ค. 2557 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานธนานุบาลหนองจอก รายละเอียด...
  24 พ.ย. 2557 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานธนานุบาลลาดพร้าว รายละเอียด...
  16 ต.ค. 2557 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์ปฏิทินปีพุทธศักราช 2558 รายละเอียด...
  30 ก.ย. 2557 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์ปฏิทินปีพุทธศักราช 2558 รายละเอียด...
  5 ก.ย. 2557 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาผลิตและดำเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประจำปีงบประมาณ 2557   รายละเอียด...
  2 ก.ย. 2557 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีตกลงราคา   รายละเอียด...
  2 ก.ย. 2557 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุดเสื่อมสภาพ  รายละเอียด...
  19 ส.ค. 2557 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องชั่งทอง ขนาดชั่งได้สูงสุด 3,200 กรัม ประจำปีงบประมาณ 2557   รายละเอียด...
  23 ก.ค. 2557 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 35 เครื่อง spec    รายละเอียด...
  8 ก.ค. 2557 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2557 รายละเอียด...
  8 ก.ค. 2557 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 22 กล้อง ประจำปีงบประมาณ 2557 รายละเอียด...
  29 พ.ค. 2557 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix แบบแคร่ยาว 49 เครื่อง รายละเอียด...
  29 พ.ค. 2557 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 35 เครื่อง รายละเอียด...
  29 พ.ค. 2557 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จำนวน 69 เครื่อง รายละเอียด...
  18 พ.ย. 2556 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัวของ สถานธนานุบาล รายละเอียด...
  28 ต.ค. 2556 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์ปฏิทินปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ รายละเอียด...
  11 ต.ค. 2556 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์ปฏิทินปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ รายละเอียด...
 
 
 
   ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
   ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลคลองเตย
   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงสถานธนานุบาลวงเวียนเล็ก
   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงสถานธนานุบาลมีนบุรี
   ประกาศราคากลาง โครงการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิดของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัวของสถานธนานุบาล
   ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์ปฏิทินปีพุทธศักราช 2557
 
 
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44