สถานธนานุบาลคลองเตย

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ดินแดง | ดอนเมือง | ลาดพร้าว | อ่อนนุช | คลองเตย | พระโขนง
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 24 มิถุนายน 2561:  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือฝังพลอยแดง 1 วง บุบชำรุด
หนัก 2.8 กรัม
สร้อยคอเกลียวทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 45.5 กรัม
กำไลมือทองคำสลักลาย 1 ข้าง ขอเสียบ บุบชำรุด
หนัก 30.4 กรัม
สร้อยคอโซ่ทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือสี่เสาคั่นทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 30.3 กรัม
สร้อยมือก้านแข็งคั่นล็อกเก็ตหัวใจ-ดาวทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 30.3 กรัม
สร้อยมือคั่นทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
สร้อยคอสี่เสาทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือบิดทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 45.5 กรัม
แหวนทองเจือ 1 วง เกาะเพชรลูก 21 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 4.7 กรัม
สร้อยคอเกลียวคั่นตะกรุดทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 30.3 กรัม
พระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ เหรียญร.5เลี่ยมทองเจือ 1 เหรียญ พลาสติกเป็นรอย บุบชำรุด
หนัก 27.4 กรัม