สถานธนานุบาลพระโขนง

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ดินแดง | ดอนเมือง | ลาดพร้าว | อ่อนนุช | คลองเตย | พระโขนง
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 24 มิถุนายน 2561:  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 30.3 กรัม
แผ่นป้ายทองคำสลักอักษร 1 อัน บุบชำรุด
หนัก 30.4 กรัม
แหวนทองคำหน้าเงิน 1 วง บุบชำรุด
หนัก 7.5 กรัม
สร้อยคอเชือกร้อยพลอยดำคั่นทองเจือ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 162.6 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหนบคล้องพระทองเจือ 1 อัน (4 กรัม) พระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ บุบชำรุด (16.6 กรัม)
หนัก 4, 16.6 กรัม
พระเลี่ยมทองเจือ 2 องค์ พระเลี่ยมทองเจือลงยา 1 องค์ เหรียญพระเลี่ยมทองเจือ 1 เหรียญ บุบชำรุด
หนัก 97.8 กรัม
พระต่างๆเลี่ยมทองเจือ 3 องค์ พระเลี่ยมทองเจือประดับพลอยขาว 1 องค์ บุบชำรุด
หนัก 85.8 กรัม
สร้อยคอสี่เสาคั่นทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 30.2 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือทองคำสลักลาย 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 45.5 กรัม
สร้อยคอโซ่ร้อยหัวใจทองเค 1 สาย ขอสปริง แหวนทองเค 1 วง เกาะเพชรลูก 1 เม็ด แหวนทองเค 1 วง เกาะเพชรลูก 35 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 45.5 กรัม
สร้อยคอคั่นหัวใจทองคำ 1 สาย หัก บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
สร้อยคอตะกรุดร้อยล็อกเก็ตหัวใจทองคำ 1 สาย ขอมือ บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม