สถานธนานุบาลราษฎร์บูรณะ

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ราษฎร์บูรณะ | บางบอน | เทเวศร์ | จอมทอง | บางกอกใหญ่ | บางพลัด | ตลาดพลู | วงเวียนเล็ก | ทุ่งครุ
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 17 มิถุนายน 2561:  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนหัวใจทองคำ 1 วง โป่ง บุบชำรุด
หนัก 3.7 กรัม
แหวนทองคำสลักลาย 1 วง โป่ง บุบชำรุด
หนัก 3.7 กรัม
สร้อยมือบิดทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
ต่างหูก้านทองเจือ 1 คู่ เกาะเพขรเม็ดแตง 4 เม็ด ประดับพลอยสีต่างๆ มุกเทียม บุบชำรุด
หนัก 6.6 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
ต่างหูก้านเสียนทองเจือประดับพลอยสีต่างๆ 1 คู่ บุบชำรุด
หนัก 9.2 กรัม
ต่างหูก้านเสียนทองเจือหน้าเงิน 1 คู่ เกาะเพชรลูก 70 เม็ด พลอยเขียว บุบชำรุด
หนัก 6.2 กรัม
สร้อยคอผ่าหวายทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 45.4 กรัม
สร้อยคอมังกรคาบแก้วคั่นทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 30.3 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือเกลียวคั่นล็อกเก็ตทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 30.3 กรัม
แหวนปลอกมีดทองคำสลักลาย 1 วง โป่ง บุบชำรุด
หนัก 3.7 กรัม
สร้อยคอโซ่ไข่ทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 7.5 กรัม
แหวนก้านพลูทองคำ 1 วง โป่ง บุบชำรุด
หนัก 3.7 กรัม