สถานธนานุบาลราษฎร์บูรณะ

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ราษฎร์บูรณะ | บางบอน | เทเวศร์ | จอมทอง | บางกอกใหญ่ | บางพลัด | ตลาดพลู | วงเวียนเล็ก | ทุ่งครุ
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 17 มิถุนายน 2561:  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 45.4 กรัม
สร้อยคอห่วงทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 7.5 กรัม
  พระเลี่ยมทองเจือ 2 องค์ เหรียญพระเลี่ยมทองเจือ 1 เหรียญ บุบชำรุด
หนัก 16.1 กรัม
Click to enlarge
สร้อยมือทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม