สถานธนานุบาลจอมทอง

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ราษฎร์บูรณะ | บางบอน | เทเวศร์ | จอมทอง | บางกอกใหญ่ | บางพลัด | ตลาดพลู | วงเวียนเล็ก | ทุ่งครุ
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 17 มิถุนายน 2561:  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอห่วงทองคำ 1 สาย โป่ง
หนัก 7.6 กรัม
สร้อยคอห่วงทองคำ 1 สาย โป่ง
หนัก 7.6 กรัม
สร้อยคอห่วงทองคำ 1 สาย โป่ง
หนัก 7.6 กรัม
สร้อยคอห่วงทองคำ 1 สาย โป่ง
หนัก 7.6 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
ทองคำแท่ง 1 แท่ง
หนัก 7.6 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 28 เม็ด พลอยแดง
หนัก 3.8 กรัม
สร้อยคอสี่เสาทองคำ 1 สาย โป่ง
หนัก 7.5 กรัม
สร้อยคอผ่าหวายทองคำ 1 สาย โป่ง
หนัก 15.1 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอถักเหลี่ยมทองคำ 1 สาย
หนัก 30.3 กรัม
สร้อยคอผ่าหวายทองคำ 1 สาย
หนัก 15.1 กรัม
สร้อยคอห่วงทองคำ 1 สาย
หนัก 7.5 กรัม
แหวนทองคำสลักลายมังกร 1 วง
หนัก 8 กรัม