สถานธนานุบาลหนองจอก

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           มีนบุรี | หนองจอก | ถนนเสือป่า | สำราญราษฎร์ | บางซื่อ | ประดิพัทธ์
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 10 มิถุนายน 2561:  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
ล็อกเกตแผ่นป้ายทองเจือลงยาสลักอักษร DPTF 1อัน ล็อกเกตแผ่นป้ายทองเคลงยาหน้าเงินสลักอักษร DPTF 1 อัน ฝังเพชรลูก 1 เม็ด น้ำหนัก 4 กรัม
สร้อยมือคั่นหัวใจทองคำ1สาย น้ำหนัก 30.4 กรัม
สร้อยคอถักทองคำ 1 สาย น้ำหนัก 30.4 กรัม
สร้อยมือสี่เสาคั่นทองคำ 1 สาย น้ำหนัก 15.1 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนต่าง ๆ ทองคำ 3 วง แหวนทองคำลงยาสลักอักษร แหยมนุช 1 วง น้ำหนัก 34.1 กรัม
สร้อยคอเกลียวทองคำ 1 สาย น้ำหนัก 15.1 กรัม ล็อกเกตหัวใจทองเจือหน้าเงิน 1 อัน เกาะเพชรลูก 18 เม็ด น้ำหนัก 1.1 กรัม
สร้อยคอสี่เสาทองคำ 1 สาย น้ำหนัก 45.6 กรัม
สร้อยคอสี่เสาคั่นทองคำ 1 สาย สร้อยมือทางมะพร้าวคั่นทองคำ 1 สาย น้ำหนัก 30.3 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
ที่ติดเน็กไททองคำ 1 อัน แป่นหลังไม่ใช่ทอง น้ำหนักไม่รวมแป้น 4 กรัม
ทองคำแท่ง 3 แท่ง น้ำหนัก 60.9 กรัม
ทองคำแท่ง 2 แท่ง สร้อยคอโซ่ห่วงทองคำ 1 สาย น้ำหนัก 45.5 กรัม
ทองคำ 2 แท่ง น้ำหนัก 45.7 กรัม