สถานธนานุบาลทุ่งครุ

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ราษฎร์บูรณะ | บางบอน | เทเวศร์ | จอมทอง | บางกอกใหญ่ | บางพลัด | ตลาดพลู | วงเวียนเล็ก | ทุ่งครุ
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 17 มิถุนายน 2561:  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
ล็อกเกตทองคำสลักลาย
หนัก 3.7 กรัม
แหวนก้านพลูทองคำ
หนัก 7.6 กรัม
สร้อยมือห่วงคั่นล็อกเกตต่างๆทองคำ
หนัก 15.5 กรัม
ต่างหูห่วงทองเจือ 1คู่
หนัก 3.1 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือประดับเพชรซีก-พลอยขาว
หนัก 5.7 กรัม
แหวนทองคำสลักลาย
หนัก 1.9 กรัม
สร้อยคอไข่ปลาทองคำ
หนัก 3.7 กรัม
298
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอทองคำ
หนัก 15.1 กรัม
แหวนทองคำหน้าเงิน
หนัก 7.5 กรัม
แหวนหัวใจทองคำ, แหวนทองคำสลักลาย
หนัก 7.5 กรัม
สร้อยคอสี่เสาทองคำ
หนัก 15.2 กรัม