สถานธนานุบาลตลาดพลู

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ราษฎร์บูรณะ | บางบอน | เทเวศร์ | จอมทอง | บางกอกใหญ่ | ตลาดพลู | ทุ่งครุ
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 15 มิถุนายน 2562:  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
01
02
03 03
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
05 06 07 08
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
09
10 11 12