สถานธนานุบาลคลองเตย

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ดินแดง | ดอนเมือง | ลาดพร้าว | อ่อนนุช | คลองเตย | พระโขนง
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561:  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือบิดคั่นแผ่นทองคำสลักลายมังการ 1 สาย บุบชำรุด

น้ำหนัก 15.1 กรัม
สร้อยคอสี่เสาทองคำ 1 สาย บุบชำรุด

น้ำหนัก 7.5 กรัม
สร้อยคอห่วงทองคำ 1 สาย บุบชำรุด

น้ำหนัก 30.3 กรัม
กำไลมือหัวโบว์ทองคำ 1 ข้าง ขอเสียบ บุบชำรุด

น้ำหนัก 15.1 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 12 เม็ด พลอยน้ำเงิน

น้ำหนัก 11.8 กรัม
ล็อกเก็ตหอยทองเจือ 1 อัน บุบชำรุด

น้ำหนัก 15.4 กรัม
สร้อยมือบิดคู่คั่นแผ่นทองคำสลักอักษร”Triumph” 1 สายบุบชำรุด

น้ำหนัก 30.3 กรัม
สร้อยมือมังกรคาบแก้วคั่นตะกรุดทองคำ 1 สาย บุบชำรุด

น้ำหนัก 30.3 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอห่วงคู่คั่นทองเจือหน้าเงิน 1 สาย เกาะเพชรลูก 84 เม็ด ขอห่วง บุบชำรุด

น้ำหนัก 22.4 กรัม
สร้อยคอบิดคั่นล็อกเก็ตทองเจือหน้าเงิน 1 สาย ฝังเพชรลูก 50 เม็ด ขอมือ บุบชำรุด

น้ำหนัก 19.7 กรัม
สร้อยมือคั่นทองเจือหน้าเงิน 1 สาย ฝังเพชรลูก 34 เม็ด ขอเสียบ บุบชำรุด

น้ำหนัก 17.3 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 45 เม็ด บุบชำรุด

น้ำหนัก 10.2 กรัม