สถานธนานุบาลคลองเตย

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ดินแดง | ดอนเมือง | ลาดพร้าว | อ่อนนุช | คลองเตย | พระโขนง
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  ประมูลในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561:  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 5 เม็ด บุบชำรุด

น้ำหนัก 4.3 กรัม
แหวนทองเจือประดับพลอยขาว-เหลือง 1 วง บุบชำรุด

น้ำหนัก 4.6 กรัม
สร้อยคอห่วงทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด

น้ำหนัก 15.1 กรัม
สร้อยมือห่วงบิดทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด

น้ำหนัก 15.1 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือบิดทองเคคั่นมุกเทียม 1 สาย ขอสปริง บุบชำรุด

น้ำหนัก 15.5 กรัม
แหวนทองคำสลักลาย 1 วง บุบชำรุด

น้ำหนัก 7.5 กรัม
สร้อยคอถักทองคำ 1 สาย บุบชำรุด

น้ำหนัก 29.8 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 2 วง เกาะเพชรลูกวงละ 1,1 เม็ด บุบชำรุด

น้ำหนัก 5.9 กรัม