สถานธนานุบาลดินแดง

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ดินแดง | ดอนเมือง | ลาดพร้าว | อ่อนนุช | คลองเตย | พระโขนง
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561:  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนมังกรทองคำ 1 วง บุบชำรุด

น้ำหนัก 7.5 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก48เม็ด พลอยลาย1เม็ด ล็อกเกตทองเจือหน้าเงิน 1 อัน เกาะเพชรลูก23เม็ด มุกเทียม1เม็ด ชำรุด

น้ำหนัก 14.1 กรัม
พระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ พลาสติกเป็นรอย เหรียญพระเลี่ยมทองเจือ 1 เหรียญ บุบชำรุด

น้ำหนัก 23.1 กรัม
สร้อยมือโซ่คั่นล็อกเกตหอยสังข์ทองคำ 1 สาย บุบชำรุด

น้ำหนัก 3.7 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือหน้าเงินฉลุลาย 1 วง เกาะเพชรลูก39เม็ด แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก44เม็ด บุบชำรุด

น้ำหนัก 13.6 กรัม
สร้อยคอสี่เสาทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด

น้ำหนัก 15.1 กรัม
สร้อยคอผ่าหวายทองคำ 2 สาย บุบชำรุด

น้ำหนัก 30.3 กรัม
สร้อยมือบิดทองคำ 2 สาย ขอยืด บุบชำรุด

น้ำหนัก 30.3 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอโซ่ทองคำ 1 สาย โป่ง สร้อยคอคั่นทองคำหน้าเงิน 1 สาย บุบชำรุด

น้ำหนัก 60.9 กรัม
สร้อยคอผ่าหวายทองคำ 1 สาย บุบชำรุด

น้ำหนัก 30.4 กรัม
แหวนดอกพิกุลทองคำ 1 วง บุบชำรุด

น้ำหนัก 7.5 กรัม
แหวนทองเคหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก28เม็ด บุบชำรุด

น้ำหนัก 2.7 กรัม