สถานธนานุบาลสำราญราษฎร์

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           มีนบุรี | หนองจอก | ถนนเสือป่า | สำราญราษฎร์ | บางซื่อ | ประดิพัทธ์
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561:  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือสี่เสาคั่นดอกไม้ทองคำ 1 สาย พลอยขาว ชำรุด

น้ำหนัก 7.6 กรัม
แหวนทองเจือประดับพลอยขาว 1 วง ล็อกเก็ตต่างๆ

น้ำหนัก 40.8 กรัม
ต่างหูก้านเสียบเงิน 1 คู่ เกาะเพชรลูก 18 เม็ด บุบชำรุด

น้ำหนัก 3.6 กรัม
สร้อยคอเชือกร้อยพลาสติกคั่นทองเจือลงยา 1 สาย ขอหมุนลอก บุบชำรุด

น้ำหนัก 31.7 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง ฝังเพชรลูก 16 เม็ด บุบชำรุด

น้ำหนัก 4.5 กรัม
เหรียญร.5 เลี่ยมทองเจือ 1 เหรียญ บุบชำรุด

น้ำหนัก 20.1 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 26 เม็ดเพชรเหลี่ยม 3 เม็ดชำรุด

น้ำหนัก 30.1 กรัม
แหวนทองเจือ 1 วง ฝังเพชรลูก 1 เม็ด บุบชำรุด

น้ำหนัก 6.4 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือหน้าเงินลงยา 1 วง เกาะเพชรลูก 29 เม็ด ลอก บุบชำรุด

น้ำหนัก 12.8 กรัม
สร้อยคอสี่เสาทองคำ 1 สาย บุบชำรุด

น้ำหนัก 15.2 กรัม
สร้อยมือสายนาฬิกาทองคำ 1 สาย บุบชำรุด

น้ำหนัก 15.1 กรัม
สร้อยมือคั่นล็อกเกรตต่าง ๆ นาก 2 สาย บุบชำรุด

น้ำหนัก 14.8 กรัม