สถานธนานุบาลลาดพร้าว

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ดินแดง | ดอนเมือง | ลาดพร้าว | อ่อนนุช | คลองเตย | พระโขนง
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561:  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอโซ่ห่วงทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด

น้ำหนัก 4 กรัม
สร้อยคอผ่าหวายคั่นทองคำ 1 สาย สร้อยมือผ่าหวายคั่นทองคำ 1 สาย ขาด แหวนทองคำฉลุลาย 1 วง บุบชำรุด

น้ำหนัก 15 กรัม
สร้อยคอคตกริชทองคำ 1 สาย บุบชำรุด

น้ำหนัก 7.6 กรัม
สร้อยคอเกลียวคั่นล็อกเกตหัวใจ-ดาวทองคำ 1 สาย ขอมือ บุบชำรุด

น้ำหนัก 15.1 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 13 เม็ด ชำรุด

น้ำหนัก 3.3 กรัม
สร้อยมือห่วงบิดทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด

น้ำหนัก 30.4 กรัม
สร้อยคอผ่หวายทองคำ 1 สาย บุบชำรุด

น้ำหนัก 22.7 กรัม
สร้อยคอสี่เสาทองคำ 1 สาย บุบชำรุด

น้ำหนัก 7.5 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอสี่เสาทองคำ 1 สาย บุบชำรุด

น้ำหนัก 15.1 กรัม
แหวนก้านพลูทองคำ 2 วง บุบชำรุด

น้ำหนัก 2.8 กรัม
สร้อยมือเม็ดพริกไทยคั่นทองคำ 1 สาย บุบชำรุด

น้ำหนัก 15.1 กรัม
แหวนก้านพลูทองคำสลักลาย 1 วง บุบชำรุด

น้ำหนัก 3.7 กรัม