สถานธนานุบาลราษฎร์บูรณะ

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ราษฎร์บูรณะ | บางบอน | เทเวศร์ | จอมทอง | บางกอกใหญ่ | บางพลัด | ตลาดพลู | วงเวียนเล็ก | ทุ่งครุ
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561:  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอโซ่ไข่ทองคำ 1 สาย ล็อกเก็ตแผ่นป้ายทองคำสลักลาย 1 อัน บุบชำรุด

น้ำหนัก 11.3 กรัม
แหวนทองคำสลักลายหัวใจ 1 วง โป่ง บุบชำรุด

น้ำหนัก 3.7 กรัม
สร้อยคอห่วงทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด

น้ำหนัก 15.1 กรัม
แหวนปลอกมีดทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด

น้ำหนัก 3.7 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอผ่าหวายทองคำ 1 สาย สร้อยมือผ่าหวายทองคำ 1 สาย บุบชำรุด

น้ำหนัก 7.5 กรัม
แหวนหัวใจทองคำ 1 วง โป่ง บุบชำรุด

น้ำหนัก 3.7 กรัม
สร้อยคอโซ่ไข่ทองคำ 1 สาย แหวนชุดทองคำ 1 วงจตุคามเลี่ยมทองเจือ 1 องค์

น้ำหนัก 32.4 กรัม
สร้อยคอบิดเกลียวทองคำ 1 สาย แหวนหัวใจทองคำฉลุลายลงยา 1 วง

น้ำหนัก 11.3 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอผ่าหวายคู่ทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด

น้ำหนัก 30.3 กรัม
สร้อยมือเกลียวทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด

น้ำหนัก 30.3 กรัม
สร้อยคอฝักแคทองคำ 1 สาย แหวนเกลียวทองคำ 1 วง โป่ง บุบชำรุด

น้ำหนัก 9.2 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 13 เม็ด เพชรเหลี่ยม 6 เม็ด ล็อกเก็ตทองเจือหน้าเงิน 1 อัน เกาะเพชรลูก 25 เม็ด เพชรเหลี่ยม 50 เม็ด บุบชำรุด

น้ำหนัก 17.4 กรัม