สถานธนานุบาลราษฎร์บูรณะ

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ราษฎร์บูรณะ | บางบอน | เทเวศร์ | จอมทอง | บางกอกใหญ่ | บางพลัด | ตลาดพลู | วงเวียนเล็ก | ทุ่งครุ
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561:  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอเชือกร้อยห่วงคล้องพระทองเจือ 1 สาย เหรียญพระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ บุบชำรุด

น้ำหนัก 69 กรัม
สร้อยคอสี่เสาทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด

น้ำหนัก 7.5 กรัม
แหวนก้านพลูทองคำ 1 วง บุบชำรุด

น้ำหนัก 7.3 กรัม
แหวนก้านพลูทองคำ 1 วง บุบชำรุด

น้ำหนัก 15.1 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด

น้ำหนัก 15.1 กรัม
แหวนหัวใจทองคำ 1 วง

น้ำหนัก 3.7 กรัม
สร้อยมือทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด

น้ำหนัก 7.5 กรัม
สร้อยคอโซ่ห่วงคั่นห่วงคู่ทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด

น้ำหนัก 7.5 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอโซ่ห่วงคั่นห่วงคู่ทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด

น้ำหนัก 1.8 กรัม
สร้อยมือทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด

น้ำหนัก 15.1 กรัม
สร้อยมือถักคั่นทองคำ 1 สาย บุบชำรุด

น้ำหนัก 30.3 กรัม
แหวนก้านพลูทองคำ 1 วง โป่ง บุบชำรุด

น้ำหนัก 3.7 กรัม