สถานธนานุบาลอ่อนนุช

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ดินแดง | ดอนเมือง | ลาดพร้าว | อ่อนนุช | คลองเตย | พระโขนง
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561:  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
       
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
       
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge