สถานธนานุบาลประดิพัทธ์

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           บางพลัด | ดินแดง | ลาดพร้าว | ประดิพัทธ์ | จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
 

โรงรับจำนำ กทม. (สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร)

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ วันที่ 20 พ.ย.64

 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
13
14
15
16
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
17
18
19
20
Click to enlarge
21