ทรัพย์ที่จะนำขึ้นประมูลจำหน่ายในวันที่ 24 ก.ย. 2559

สถานธนานุบาลลาดพร้าว

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 44 เม็ด แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง ฝังเพชรลูก 5 เม็ด แหวนทองเจือชุบเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 50 เม็ด แหวนทองเจือชุบเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 65 เม็ด
หนัก 22.6 กรัม
แหวนทองเจือชุบเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 66 เม็ด เพชรเหลี่ยม 4 เม็ด แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง ฝังเพชรลูก 5 เม็ด แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง ฝังเพชรลูก 5 เม็ด
หนัก 13.9 กรัม
สร้อยมือทองเจือหน้าเงิน 1 สาย ฝังเพชรลูก 30 เม็ด ขอเสียบ แหวนทองเจือหน้าเงิน 2 วง เกาะเพชรลูก 30,40 เม็ด
หนัก 19.5 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 5 เม็ด แหวนทองเจือชุบเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 6 เม็ด ล็อกเก็ตทองเจือหน้าเงิน 1 อัน เกาะเพชรลูก 33 เม็ด
หนัก 10.4 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือหน้าเงิน 2 วง เกาะเพชรลูก 16, 67 เม็ด
หนัก 13.9 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 2 วง เกาะเพชรลูก 25, 51 เม็ด
หนัก 8.1 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 2 วง เกาะเพชรลูก 31,43 เม็ด ล็อกเก็ตทองเจือชุบเงิน 1 อัน เกาะเพชรลูก 198 เม็ด
หนัก 16.6 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง ฝังเพชรลูก 5 เม็ด แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง ฝังเพชรลูก 23 เม็ด แหวนผีเสื้อทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 76 เม็ด แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 76 เม็ด
หนัก 18.1 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
ต่างหูก้านทองเจือหน้าเงิน 1 คู่ เกาะเพชรลูก 2 เม็ด
หนัก 2.8 กรัม
แหวนทองเจือชุบเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 1 เม็ด
หนัก 2.3 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 1 เม็ด
หนัก 2.5 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 2 วง เกาะเพชรลูก 3,4 เม็ด
หนัก 7 กรัม