สถานธนานุบาลเทเวศร์

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ราษฎร์บูรณะ | บางบอน | เทเวศร์ | จอมทอง | บางกอกใหญ่ | บางพลัด | ตลาดพลู | วงเวียนเล็ก | ทุ่งครุ
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 9 กันยายน 2561:  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเคชุบเงิน 1 วง ฝังเพชรลูก7เม็ด บุบชำรุด น้ำหนัก 4.5 กรัม
สร้อยมือก้านแข็งคั่นทองคำ 1 สาย บุบชำรุด น้ำหนัก 15.1 กรัม
แหวนทองเจือ 1 วง ฝังเพชรซีก5เม็ด บุบชำรุด น้ำหนัก 3.2 กรัม
แผ่นป้ายทองคำสลักอักษร 1 อัน บุบชำรุด น้ำหนัก 15.1 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
พระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ บุบชำรุด นางกวักเลี่ยมทองเจือ 1 นาง บุบชำรุด น้ำหนัก 21.8 กรัม
ต่างหูก้านดอกไม้ทองคำ 1 คู่ บุบชำรุด น้ำหนัก 3.8 กรัม
สร้อยคอเกลียวคั่นทองคำ 1 สาย ชำรุด น้ำหนัก 45.6 กรัม
แหวนดอกพิกุลทองคำ 1 วง บุบชำรุด น้ำหนัก 7.6 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก56เม็ด น้ำหนัก 3.6 กรัม แหวนเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก15เม็ด หลุด1เม็ด พลอยน้ำเงิน ชำรุด น้ำหนัก 3.3 กรัม
ล็อกเกตเหรียญ"ธปท"ทองคำ 1 เหรียญ บุบชำรุด น้ำหนัก 15 กรัม
กำไลมือทองคำฉลุลาย 1 ข้าง ขอเสียบ บุบชำรุด น้ำหนัก 30.3 กรัม
แหวนหัวใจทองเจือ 1 วง เกาะเพชรลูก1เม็ด แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก36เม็ด แหวนทองเจือหน้าเงินประดับพลอยขาว-แดง 1 วง บุบชำรุด น้ำหนัก 16 กรัม