สถานธนานุบาลพระโขนง

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ดินแดง | ดอนเมือง | ลาดพร้าว | อ่อนนุช | คลองเตย | พระโขนง
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 15 กันยายน 2561:  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอทองคำ 1 สาย ขอมือ แหวนทองคำฉลุลาย 1 วง น้ำหนัก 34.2 กรัม
แหวนทองเจือเกาะพลอยเหลือง 1 วง พระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ น้ำหนัก 5.4 กรัม
แหวนทองคำ 1 วง น้ำหนัก 3.7 กรัม
ล็อกเกตหัวใจทองคำฉลุลาย 1อัน น้ำหนัก 7.5 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือไข่ปลาทองคำหน้าเงิน 1 สาย น้ำหนัก 15 กรัม
สร้อยคอคั่นล็อกเกตหัวใจทองคำ 1 สาย น้ำหนัก 45.5 กรัม
สร้อยมือทองคำ 1 สาย น้ำหนัก 30.2 กรัม
แหวนทองคำ 1 วง ก้านตัด น้ำหนัก 5.1 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือประดับพลอยขาว 1 วง น้ำหนัก 4.2 กรัม
สร้อยคอเชือกร้อยกะลาคั่นทองคำ 1 สาย แหวนก้านพลูทองคำ 1 วง เหรียญพระเลี่ยมทองเจือ 1 เหรียญ พระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ น้ำหนัก 51 กรัม
สร้อยคอเกลียวร้อยล็อกเกตหัวใจทองคำหน้าเงิน 1 สาย น้ำหนัก 15.1 กรัม
แหวนทองเจือประดับพลอยสีต่างๆ 1วง น้ำหนัก 3.7 กรัม