สถานธนานุบาลคลองเตย

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           บางพลัด | ดินแดง | ดอนเมือง | ลาดพร้าว | อ่อนนุช | คลองเตย | พระโขนง
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 21 กันยายน 2562:  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง ฝังเพชรลูก 5 เม็ด บุบชำรุด น้ำหนัก 2.9 กรัม
สร้อยมือบิดร้อยประคำทองคำ 1 สาย ขอสปริงทองเค บุบชำรุด น้ำหนัก 11.9 กรัม
สร้อยคอทองเคหน้าเงิน 1 สาย ขอสปริง บุบชำรุด น้ำหนัก 4.3 กรัม
สร้อยมือก้านแข็งทองคำฉลุลาย 1 สาย บุบชำรุด น้ำหนัก 45.5 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอถักร้อยประคำทองคำลงยา 1 สาย ขอมือ ลอก บุบชำรุด น้ำหนัก 27.2 กรัม
แหวนทองเจือ 1 วง ฝังเพชรลูก 1 เม็ด บุบชำรุด น้ำหนัก 9.6 กรัม
สร้อยมือสี่เสาคู่คั่นหัวใจทองคำ 1 สาย ลอก บุบชำรุด น้ำหนัก 30.2 กรัม
สร้อยคอโซ่ร้อยประคำทองเจือ 1 สาย พระเลี่ยมตลับทองเจือหน้าเงิน 1 องค์ เกาะเพชรลูก 14 เม็ด ฝังพลอยเหลือง บุบชำรุด น้ำหนัก 48 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือ 1 วง เกาะเพชรลูก 1 เม็ด แหวนทองเจือ 1 วง ฝังเพชรลูก 18 เม็ด พลอยแดง บุบชำรุด น้ำหนัก 23.5 กรัม
สร้อยคอบิดทองเจือ 1 สาย ฝังเพชรลูก 18 เม็ด ล็อกเก็ตเข็มกลัดร.5ทองเจือเลี่ยมทองเจือหน้าเงิน 1 อัน ฝังเพชรลูก 74 เม็ด บุบชำรุด น้ำหนัก 37.5 กรัม
แหวนทองเจือฉลุลาย 2 วง ฝังเพชรลูกวงละ 1 เม็ด บุบชำรุด น้ำหนัก 11.1 กรัม
แหวนทองเจือ 1 วง ฝังเพชรลูก 7 เม็ด แหวนทองเจือ 1 วง เกาะเพชรซีก 12 เม็ด บุบชำรุด น้ำหนัก 9.7 กรัม