สถานธนานุบาลพระโขนง

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ดินแดง | ดอนเมือง | ลาดพร้าว | อ่อนนุช | คลองเตย | พระโขนง
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 :  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองคำสลักลายมังกร 1 วง บุบชำรุด
หนัก 30.2 กรัม
แหวนทองเจือประดับพลอยขาว-แดง 1 วง บุบชำรุด
หนัก 3.7 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 24 เม็ด พลอยเขียว บุบชำรุด แหวนทองเจือฝังพลอยม่วง-ขาว 1 วง บุบชำรุด แหวนทองเจือฝังพลอยแดง 1 วง บุบชำรุด
หนัก 20.5 กรัม
กำไลมือทองเจือประดับพลอยเขียว 1 ข้าง ขอเสียบ บุบ
หนัก 39 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
เจ้าพ่อเสือทองเจือ 1 องค์ บุบชำรุด
หนัก 14.5 กรัม
สร้อยคอมังกรคาบแก้วทองคำ 1 สาย โป่ง เหรียญพระเลี่ยมทองเจือ 1 เหรียญ แผ่นหลังปิด บุบชำรุด
หนัก 45.3,3.4 กรัม
กำไลมือทองเคชุบเงิน 1 ข้างเกาะเพชรลูก 52 เม็ด ก้านตัด บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
แหวนทองเค 1 วง เกาะเพชรลูก 3 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 3.5 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอทองคำ 1 สาย สร้อยมือผ่าหวายทองคำ 1 สาย ล็อกเกตอักษรจีนทองคำ 1 อัน บุบชำรุด
หนัก 47.2 กรัม
สร้อยคอสี่เสาคั่นตะกรุดทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 45.5 กรัม
แหวนทองคำประดับพลอยขาว 1 วง บุบชำรุด
หนัก 3.7 กรัม
สร้อยคอทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 30.2 กรัม