สถานธนานุบาลลาดพร้าว

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ดินแดง | ดอนเมือง | ลาดพร้าว | อ่อนนุช | คลองเตย | พระโขนง
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 :  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือ 1 วง ฝังเพชรลูก 1 เม็ด ชำรุด
หนัก 4 กรัม
พระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์พลาสติกเป็นรอย พระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ พลาสติกไม่มี ชานหมากเลี่ยมทองเจือ 1 อัน พลาสติกป็นรอย ชำรุด
หนัก 19 กรัม
ก้อนเงินจีนทองคำสลักลาย 1 อัน บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
แหวนทองเจือ 1 วง เกาะเพชรลูก 17 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 4.1 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 16 เม็ด เกาะพลอยแดง-น้ำเงิน บุบชำรุด
หนัก 2.5 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 6 เม็ด พลอยน้ำเงิน บุบชำรุด
หนัก 10.1 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 4 เม็ด ชำรุด
หนัก 7.8 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 22 เม็ด เกาะพลอยน้ำเงิน บุบชำรุด
หนัก 5.4 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 56 เม็ด ฝังพลอยเทา แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 8 เม็ด ชำรุด
หนัก 9.8 กรัม
พระทองคำเลี่ยมทองเจือหน้าเงิน 1 องค์ ฝังเพชรลูก 21 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 6 กรัม