สถานธนานุบาลมีนบรุี

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           มีนบุรี | หนองจอก | ถนนเสือป่า | สำราญราษฎร์ | บางซื่อ | ประดิพัทธ์
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 :  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือฝังพลอยขาว1วง แหวนทองเจือประดับพลอยแดง1วง
หนัก 14.5 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงินประดับพลอยขาว1วง
หนัก 10 กรัม
รัชกาลที่5เลี่ยมทองเจือ1องค์
หนัก 24.2 กรัม
พระเลี่ยมทองเจือ1องค์ห่วงพันด้าย
หนัก 11.1 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
พระเลี่ยมทองเจือ1องค์
หนัก 5.1 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน1วงเกาะเพชรลูก38เม็ดประดับพลอยสีต่างๆ
หนัก 9.1 กรัม
ล๊อกเก็ตทองเจือประดับเพชรซีก1อัน
หนัก 6.7 กรัม
แหวนก้านพลูทองคำฝังพลอยขาว1วง
หนัก 3.7 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือชุบเงิน1วงเกาะเพชรลูก9เม็ด
หนัก 2.4 กรัม
สร้อยคอทองคำหน้าเงิน1สาย ล๊อกเก็ตหัวใจทองเจือหน้าเงินสลักลาย1อันประดับพลอยขาว
หนัก 8.6 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน1วงฝังเพชรลูก3เม็ด
หนัก 3.8 กรัม
แหวนทองเจือ1วงฝังเพชรลูก20เม็ด
หนัก 4.5 กรัม