สถานธนานุบาลตลาดพลู

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.          ราษฎร์บูรณะ | บางบอน | เทเวศร์ | จอมทอง | บางกอกใหญ่ | บางพลัด | ตลาดพลู | วงเวียนเล็ก | ทุ่งครุ
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 :  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
20171106_091428
800 X 450
59 KB
20171106_091549
800 X 450
73 KB
20171106_091615
800 X 450
49 KB
20171106_091649
800 X 450
68 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
20171106_091725
800 X 450
83 KB
20171106_091807
800 X 450
54 KB
20171106_091838
800 X 450
49 KB
20171106_091947
800 X 450
49 KB
Click to enlarge Click to enlarge
20171106_092017
800 X 450
53 KB
20171106_092110
800 X 450
53 KB