สถานธนานุบาลจอมทอง

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.          ราษฎร์บูรณะ | บางบอน | เทเวศร์ | จอมทอง | บางกอกใหญ่ | บางพลัด | ตลาดพลู | วงเวียนเล็ก | ทุ่งครุ
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 :  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
เหรียญพระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ พลาสติกไม่มี พระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ เป็นรอย บุบชำรุด
หนัก 10.4 กรัม
สร้อยคอถักทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
ครุฑเลี่ยมทองเจือ 1 ตน บุบชำรุด
หนัก 7.5 กรัม
สร้อยคอเกลียวทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 7.6 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอห่วงทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 30.4 กรัม
แหวนทองเจือประดับพลอยขาว-เขียว 1 วง บุบชำรุด
หนัก 2.4 กรัม
สร้อยคอผ่าหวายคู่ทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 15.2 กรัม
แหวนทองคำสลักลาย 1 วง บุบชำรุด
หนัก 7.5 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือผ่าหวายคั่นทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 30.4 กรัม
สร้อยคอผ่าหวายทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 30.3 กรัม
แหวนหัวมังกรทองคำ 1 วง ก้านตัด บุบชำรุด
หนัก 28 กรัม
แหวนทองเค 1 วง ฝังเพชรลูก 9 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 4.6 กรัม