สถานธนานุบาลบางบอน

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.          ราษฎร์บูรณะ | บางบอน | เทเวศร์ | จอมทอง | บางกอกใหญ่ | บางพลัด | ตลาดพลู | วงเวียนเล็ก | ทุ่งครุ
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 :  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอห่วงคู่ทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 30.4 กรัม
สร้อยคอชิดทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 3.7 กรัม
สร้อยคอผ่าหวายทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 7.6 กรัม
สร้อยคอไข่ปลาทองคำหน้าเงิน 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 18.9 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือทองเค 1 สาย ขอสปริง แหวนทองเจือชุบเงิน 1 วงฝังเพชรลูก 23 เม็ด แหวนหัวใจทองเจือ 1 วงฝังเพชรลูก 26 เม็ด แหวนทองเจือประดับพลอยขาว-แดง 1วง ต่างหูก้านหนีบทองเจือหน้าเงิน 1 วงฝังเพชรลูก 16 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 18 กรัม
แหวนทองคำสลักลายหัวใจ 1 วง โป่ง บุบชำรุด
หนัก 1.9 กรัม
แหวนทองคำสลักลาย 1 วง โป่ง บุบชำรุด
หนัก 7.5 กรัม
สร้อยคอเกลียวทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 15 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอโซ่ไข่ทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 7.6 กรัม
สร้อยคอสี่เสาทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 30.3 กรัม
สร้อยคอสี่เสาทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 7.6 กรัม
แหวนดอกไม้ทองคำ 1 วง ต่างหูขอเกี่ยวทองคำ 1 วง บุบชำรุด
หนัก 10.9 กรัม