สถานธนานุบาลดอนเมือง

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ดินแดง | ดอนเมือง | ลาดพร้าว | อ่อนนุช | คลองเตย | พระโขนง
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 :  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนหัวใจทองคำ 1 วง บุบชำรุด
หนัก 0.5 กรัม
สร้อยมือทางมะพร้าวคั่นก้านแข็งทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 30.4 กรัม
แหวนชุดทองคำ 1 วง บุบชำรุด
หนัก 3.7 กรัม
แหวนทองเจือเกาะพลอยขาว 1 วง ก้านพันด้าย บุบชำรุด
หนัก 4.8 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองคำสลักลาย 1 วง บุบชำรุด
หนัก 3.7 กรัม
สร้อยคอโซ่ห่วงคั่นล็อกเกตปลาโลมาทองคำ 1 สาย ขอมือ โป่ง บุบชำรุด
หนัก 7.6 กรัม
สร้อยมือสี่เสาทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
สร้อยมือสี่เสาทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 15.2 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอทองเจือหน้าเงิน 1 สายเกาะเพชรลูก 53 เม็ด ขอเสียบ บุบชำรุด
หนัก 24.5 กรัม
แหวนทองคำฝังพลอยม่วง 1 วง บุบชำรุด
หนัก 15.6 กรัม
เหรียญทองคำราคา 9000 บาท 1 เหรียญ บุบชำรุด
หนัก 15.2 กรัม
แหวนทองคำสลักลาย 1 วง/แหวนโบว์ทองคำ 1 วง บุบชำรุด
หนัก 3.8 กรัม