สถานธนานุบาลบางพลัด

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.          ราษฎร์บูรณะ | บางบอน | เทเวศร์ | จอมทอง | บางกอกใหญ่ | บางพลัด | ตลาดพลู | วงเวียนเล็ก | ทุ่งครุ
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 :  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอผ่าหวายคั่นตะกรุดทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 30.3 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง ฝังเพชรลูก 11 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 11.9 กรัม
แหวนทองเค 1 วง ฝังเพชรลูก 12 เม็ด ประดับพลอยแดง พระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ พลาสติกแตก บุบชำรุด
หนัก 8.3 กรัม
สร้อยมือทองคำ 1 สาย ขอเสียบ บุบชำรุด
หนัก 14.6 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 46 เม็ด ฝังพลอยแดง แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วงเกาะเพชรลูก 2 เม็ดประดับพลอยน้ำเงิน-แดง บุบชำรุด
หนัก 11.9 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 22 เม็ด เกาะพลอยน้ำเงิน แตก บุบชำรุด
หนัก 5.2 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 30 เม็ด หลุด1 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 2.8 กรัม
สร้อยมือโซ่คั่นตะกรุดทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 30.3 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอผ่าหวายทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 30.4 กรัม
สร้อยมือทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 7.6 กรัม