สถานธนานุบาลอ่อนนุช

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ดินแดง | ดอนเมือง | ลาดพร้าว | อ่อนนุช | คลองเตย | พระโขนง
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 :  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
พระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ พลาสติกเป็นรอย บุบชำรุด
หนัก 10.1 กรัม
ล็อกเกตเหรียญจตุคามเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ พลาสติกเป็นรอย
หนัก 19.8 กรัม
สร้อยมือทองเจือประดับเพชรซีก 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 12.7 กรัม