สถานธนานุบาลเทเวศร์

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ราษฎร์บูรณะ | บางบอน | เทเวศร์ | จอมทอง | บางกอกใหญ่ | บางพลัด | ตลาดพลู | วงเวียนเล็ก | ทุ่งครุ
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561:  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
ล็อกเกตทองเจืออักษร"ภปร" 1 อัน บุบชำรุด น้ำหนัก 7 กรัม
เหรียญพระเลี่ยมทองเจือ 1 เหรียญ บุบชำรุด น้ำหนัก 13.3 กรัม
แหวนทองเจือเกาะพลอยขาว 1 วง บุบชำรุด น้ำหนัก 7 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก8เม็ด บุบชำรุด น้ำหนัก 3.2 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
พระทองคำ 1 องค์ บุบชำรุด น้ำหนัก 11.8 กรัม
สร้อยมือก้านแข็งคั่นทองคำ 1 สาย บุบชำรุด น้ำหนัก 30.3 กรัม
เหรียญพระเลี่ยมทองคำ 1 องค์ พระเลี่ยมทองคำ 1 องค์ บุบชำรุด น้ำหนัก 21.6 กรัม
สร้อยมือบิดทองเจือประดับพลอยม่วง 1 สาย แหวนทองเจือฝังพลอยน้ำตาล 1 วง แหวนทองเจือฝังพลอยม่วง 1 วง บุบชำรุด น้ำหนัก 20.5 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก50เม็ด แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก28เม็ด พลอยแดง ต่างหูก้านหนีบเงิน 1 คู่ เกาะเพชรลูก16เม็ด บุบชำรุด น้ำหนัก 20.8 กรัม
แหวนทองเคหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก6เม็ด พลอยน้ำเงิน แหวนทองเจือประดับพลอยเหลือง 1 วง บุบชำรุด น้ำหนัก 11.5 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก47เม็ด แหวนทองเค 1 วง ฝังเพชรลูก5เม็ด บุบชำรุด น้ำหนัก 12.1 กรัม
แหวนทองเจือ 1 วง ฝังเพชรซีก15เม็ด หลุด1เม็ด บุบชำรุด น้ำหนัก 11.8 กรัม