สถานธนานุบาลตลาดพลู

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ราษฎร์บูรณะ | บางบอน | เทเวศร์ | จอมทอง | บางกอกใหญ่ | บางพลัด | ตลาดพลู | วงเวียนเล็ก | ทุ่งครุ
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561:  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
20180504_084509
800 X 450
43 KB
20180504_084738
800 X 450
46 KB
20180504_084813
800 X 450
69 KB
20180504_084850
800 X 450
70 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
20180504_084912
800 X 450
77 KB
20180504_085004
800 X 450
79 KB
20180504_085031
800 X 450
76 KB
20180504_085111
800 X 450
47 KB
Click to enlarge Click to enlarge
20180504_085204
800 X 450
76 KB
20180504_085242
800 X 450
60 KB