สถานธนานุบาลจอมทอง

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ราษฎร์บูรณะ | บางบอน | เทเวศร์ | จอมทอง | บางกอกใหญ่ | บางพลัด | ตลาดพลู | วงเวียนเล็ก | ทุ่งครุ
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561:  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือห่วงคั่นทองคำ 1 สาย
หนัก 15.1 กรัม
สร้อยคอห่วงทองคำ 1สาย
หนัก 15.1 กรัม
สร้อยคอห่วงทองคำ 1 สาย
หนัก 7.5 กรัม
สร้อยคอห่วงทองคำ 1 สาย
หนัก 15.2 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือผ่าหวายคั่นตะกรุดทองคำ 1 สาย
หนัก 3.7 กรัม
สร้อยคอสี่เสาทองคำ 1 สาย
หนัก 7.4 กรัม
สร้อยคอห่วงทองคำ 1 สาย โป่ง
หนัก 3.7 กรัม
สร้อยคอห่วงทองคำ 1 สาย โป่ง
หนัก 7.5 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอโซ่คั่นประคำทองคำ 1 สาย
หนัก 3.7 กรัม
สร้อยคอสี่เสาคั่นทองคำลงยา 1 สาย
หนัก 3.7 กรัม
แหวนทองคำสลักลาย 1 วง
หนัก 3.7 กรัม
แหวนชุดทองคำ 1 วง
หนัก 1.9 กรัม