สถานธนานุบาลจอมทอง

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ราษฎร์บูรณะ | บางบอน | เทเวศร์ | จอมทอง | บางกอกใหญ่ | บางพลัด | ตลาดพลู | วงเวียนเล็ก | ทุ่งครุ
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561:  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอประคำทองคำหน้าเงิน 1 สาย
หนัก 15.1 กรัม
แหวนทองเจือประดับพลอยขาว-ฟ้า 1 วง
หนัก 4.6 กรัม
แหวนทองคำสลักลาย 1 วง
หนัก 15.2 กรัม
แหวนทองคำสลักลาย 1 วง
หนัก 1.8 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือเกลียวทองคำ 1 สาย
หนัก 3.7 กรัม
สร้อยคอห่วงทองคำ 1 สาย โป่ง
หนัก 15.1 กรัม
แหวนทองเจือเกาะพลอยขาว 1 วง
หนัก 4.2 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 34 เม็ด พลอยแดง
หนัก 8.4 กรัม