สถานธนานุบาลคลองเตย


**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนก้านพลูทองคำ 1 วง เหรียญพระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ ห่วงพันด้าย บุบชำรุด
หนัก 1.8,11.7 กรัม
สร้อยคอผ่าหวายคั่นตะกรุดทองคำสลักลาย 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 30.3 กรัม
สร้อยมือบิดคู่คั่นแผ่นทองคำสลักลายมังกร 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 39 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 6.4 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือทองคำหน้าเงิน 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
แหวนทองเคสลักอักษร 1 วง ฝังเพชรลูก 1 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 5.7 กรัม
สร้อยมือก้านแข็งคั่นหัวใจทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 7.5 กรัม
สร้อยมือผ่าหวายคั่นทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 30.3 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือตะกรุดคั่นประคำทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
สร้อยคอสปริงทองคำ 1 สาย ขอสปริงทองเค บุบชำรุด
หนัก 13.4 กรัม
สร้อยคอถักทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 30.3 กรัม
สร้อยคอสี่เสาทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 30.3 กรัม