สถานธนานุบาลประดิพัทธ์


**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P_20170620_112133_vHDR_On
600 X 800
68 KB
P_20170620_112506_LL_p
450 X 800
46 KB
P_20170620_112726_SRES
600 X 800
58 KB
P_20170620_112908_SRES
800 X 600
68 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P_20170620_113040_SRES
600 X 800
54 KB
P_20170620_113131_SRES
600 X 800
56 KB
P_20170620_113441_vHDR_On
600 X 800
72 KB
P_20170620_113446_vHDR_On_p
600 X 800
66 KB
Click to enlarge
P_20170620_113654_vHDR_On_p
600 X 800
65 KB