สถานธนานุบาลดินแดง


**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
พระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ เหรียญพระเลี่ยมทองเจือ 1 เหรียญ พระเลี่ยมนาก 1 องค์ บุบชำรุด ม
หนัก 48.9,7.8 กรัม
เหรียญร.5-ร.9เลี่ยมทองเจือ 1 เหรียญ บุบชำรุด ฐ
หนัก 22.1 กรัม
สร้อยมือคั่นหัวใจทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด ม สร้อยมือก้านแข็งคั่นทองคำลงยา 1 สาย ลอก โป่ง บุบชำรุด ม
หนัก 45.5 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด อ
หนัก 45.2 กรัม
แหวนทองเค 1 วง เกาะเพชรลูก11เม็ด บุบชำรุด
หนัก 1.5 กรัม
แหวนทองเจือเกาะพลอยเหลือง 1 วง แหวนทองเจือเกาะพลอยแดง 1 วง บุบชำรุด ม
หนัก 12.9 กรัม
กำไลมือทองคำ 1 ข้าง ขอเสียบ บุบชำรุด อ
หนัก 15.1 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอโซ่คั่นประคำทองคำสลักลาย 1 สาย บุบชำรุด ม
หนัก 30.4 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก29เม็ด พลอยแดง บุบชำรุด ม
หนัก 8 กรัม
ล็อเกตเข็มกลัดภาพถ่ายเลี่ยมทองเจือ 1 อัน ประดับพลอยแดง บุบชำรุด
หนัก 15.8 กรัม
สร้อยคอเชือกร้อยพลาสติกคั่นทองเจือ 1 สาย (ขอเกลียวไม่ใช่ทอง) แหวนทองเจือฝังพลอยแดง1วง ล็อกเกตพ่อแก่เลี่ยมทองเจือ1อัน ชำรุด
หนัก 33.9 กรัม