สถานธนานุบาลสำราญราษฎร์


**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเค 1 วง ฝังเพชรลูก 7 เม็ด ชำรุด
หนัก 2.2 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 13 เม็ด ประดับพลอยชมพู
หนัก 7.6 กรัม
ต่างหูก้านหนีบทองเจือหน้าเงิน 1 คู่ เกาะเพชรลูก 12 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 3.3 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วงเกาะเพชรลูก 14 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 5.5 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือคั่นก้านแข็งทองเจือหน้าเงิน 1 สาย ฝังเพชรลูก 10 เม็ด ขอเสียบ บุบชำรุด
หนัก 16.7 กรัม
สร้อยมือคั่นทองเจือหน้าเงิน 1 สาย เกาะเพชรลูก 14 เม็ด ขอเสียบ
หนัก 8.8 กรัม
แหวนทองเจือ 1 วง เกาะเพชรลูก 5 เม็ด ชำรุด
หนัก 2.5 กรัม
สร้อยมือทองเจือหน้าเงิน 1 สาย ฝังเพชรลูก 15 เม็ด ขอเสียบ ชำรุด
หนัก 15.2 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือ 1 วง เกาะเพชรลูก 21 เม็ด แหวนทองเจือ 1 วง เกาะเพชรลูก 10 เม็ด ประดับพลอยน้ำเงิน ชำรุด
หนัก 4.8 กรัม
ราหูเลี่ยมทองเจือ 1 ตน บุบชำรุด
หนัก 15 กรัม
จตุคามเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ บุบชำรุด
หนัก 15.3 กรัม
แหวนทองเจือประดับพลอยสีต่าง ๆ 1 วง เหรียญพระเลี่ยมทองเจือ 1 เหรียญ บุบชำรุด
หนัก 9.1,12 กรัม