สถานธนานุบาลพระโขนง


**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
กำไลมือทองคำสลักลาย 1 ข้าง ขอเสียบ บุบชำรุด
หนัก 15.2 กรัม
สร้อยคอมังกรคาบแก้วทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 30.4 กรัม
สร้อยมือผ่าหวายคั่นล็อกเกตกระเป๋าทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 30.4 กรัม
สร้อยคอทองคำ 1 สาย หัก บุบชำรุด
หนัก 30.2 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
พระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ บุบชำรุด
หนัก 6.6 กรัม
สร้อยคอเกลียวทองเค 1 สาย หัก ขอสปริง บุบชำรุด ล็อกเกตทองเคสลักลาย 1 อัน บุบชำรุด
หนัก 10.3 กรัม
สร้อยมือหัวใจทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
เครื่องลางเลี่ยมทองเจือ 1 อัน บุบชำรุด
หนัก 16.5 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
ล็อกเกตทองเจือหน้าเงิน 1 อัน เกาะเพชรลูก 18 เม็ด มุกเทียม บุบชำรุด
หนัก 3.7 กรัม
แผ่นป้ายทองคำสลักลาย 1 อัน บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
สร้อยมือสี่เสาทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
สร้อยมือทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม