สถานธนานุบาลวงเวียนเล็ก


**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนก้านพลูทองคำ 1 วง บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
พระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ (แหนบคล้องพระฝาก) น้ำหนักไม่รวมแหนบ
หนัก 9.3 กรัม
ต่างหูก้านระย้าทองเค 1 คู่ ไม่ครบ แป้นหลังไม่ใช่ทอง น้ำหนักไม่รวมแป้น บุบชำรุด
หนัก 6.1 กรัม
พระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ บุบชำรุด
หนัก 18.7 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอเกลียวทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 7.6 กรัม
ตลับพระทองเจือ 1 อัน บุบชำรุด
หนัก 5.7 กรัม
แหวนทองเจือ 1 วง เกาะเพชรลูก12เม็ด พลอยแดง พลอยแตก บุบชำรุด
หนัก 3.6 กรัม
แหวนเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก13เม็ด บุบชำรุด
หนัก 2 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอผ่าหวายคั่นตะกรุดทองคำสลักลาย 1 สาย ขอไม่มี
หนัก 14.4 กรัม
ต่างหูก้านทองเจือหน้าเงิน 1 คู่ เกาะเพชรลูก30เม็ด บุบชำรุด
หนัก 5.2 กรัม
ล็อกเกตเหรียญร.5เลี่ยมทองเจือหน้าเงิน 1 เหรียญ เกาะเพชรลูก39เม็ด บุบชำรุด
หนัก 35.6 กรัม
แหวนทองเจือ 1 วง เกาะเพชรลูก6เม็ด ประดับพลอยเหลือง
หนัก 5.2 กรัม