สถานธนานุบาลลาดพร้าว


**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง ฝังเพชรลูก 21 เม็ด แหวนทองเจือ 1 วง ฝังเพชรลูก 5 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 4.9 กรัม
สร้อยคอไข่ปลาทองคำชุบเงิน 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
สร้อยคอสี่เสาร้อยล็อกเกตทองคำลงยา 1 สาย ขอมือ ลอก บุบชำรุด
หนัก 15.2 กรัม
สร้อยคอสี่เสาคั่นทองคำ 1 สาย ขอมือ บุบชำรุด บุบชำรุด
หนัก 43.4 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
ล็อกเกตทองเจือฝังพลอยแดง 1 อัน บุบชำรุด
หนัก 28.5 กรัม
แหวนเงินหุ้มทองเจือ 1 วง เกาะเพชรลูก 9 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 24.1 กรัม
ต่างหูก้านหนีบทองเจือหน้าเงิน 1 คู่ ฝังเพชรลูก 20 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 4.1 กรัม
สร้อยคอทองเค 1 สาย ขอสปริง ล็อกเกตพระพิฆเนศวรเลี่ยมทองเจือหน้าเงินลงยา 1 อัน เกาะเพชรลูก 40 ม็ด บุบชำรุด
หนัก 6.9,8.1 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge
กำไลมือทองเจือหน้าเงิน 1 ข้าง เกาะเพชรลูก 82 เม็ด ขอเสียบ บุบชำรุด
หนัก 38.3 กรัม
พระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ พลาสติกเป็นรอย
หนัก 20.7 กรัม