สถานธนานุบาลมีนบุรี


**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือเกาะพลอยเขียว1วง ต่างหูก้านหนีบทองเจือ1คู่
หนัก 6.8 กรัม
พระเลี่ยมทองเจือ1องค์
หนัก 7.5 กรัม
แหวนทองเจือ1วงฝังเพชรลูก1เม็ด แหวนทองเจือ3วงเกาะเพชรลูก1,14,17เม็ด แหวนทองเจือ1วงฝังเพชรลูก6เม็ดฝังเพชรเหลี่ยม2เม็ด
หนัก 10.4 กรัม
แหวนทองเจือฝังพลอยดำ1วง
หนัก 13.2 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
เจ้าแม่กวนอิมเลี่ยมทองเจือ1องค์ ล๊อกเก็ตไหมทองเลี่ยมทองเจือ1อัน
หนัก 44.7 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน1วงเกาะเพชรลูก30เม็ดพลอยแดง
หนัก 5.8 กรัม
แหวนทองเค1วงเกาะเพชรลูก19เม็ด
หนัก 2 กรัม
แหวนทองเค1วงเกาะเพชรลูก77เม็ด
หนัก 8.3 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
พระเลี่ยมทองเจือ2องค์ เหรียญร.5เลี่ยมทองเจือ1องค์
หนัก 31.4 กรัม
แหวนทองเคหน้าเงิน1วงเกาะเพชรลูก2เม็ด พลอยแดง แหวนทองเจือฝังพลอยดำ1วง
หนัก 1.4,2.5 กรัม
ต่างหูก้านหนีบทองเจือหน้าเงิน1คู่เกาะเพชรลูก32เม็ด
หนัก 4.7 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน1วงฝังเพชรลูก2เม็ดเกาะพลอยฟ้า แหวนทองเจือประดับพลอยเขียวแดง1วง
หนัก 5.8 กรัม