สถานธนานุบาลตลาดพลู


**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
20170328_094339
800 X 450
78 KB
20170328_094512
800 X 450
68 KB
20170328_094547
800 X 450
83 KB
20170328_094635
800 X 450
57 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
20170328_094847
800 X 450
88 KB
20170328_094936
800 X 450
42 KB
20170328_095040
800 X 450
91 KB
20170328_095140
800 X 450
86 KB
Click to enlarge
20170328_095233
800 X 450
88 KB