สถานธนานุบาลจอมทอง


**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอผ่าหวายทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 15.2 กรัม
สร้อยคอประคำทองเค 1 สาย ขอสปริง บุบชำรุด
หนัก 9.3 กรัม
สร้อยคอผ่าหวายคั่นตะกรุดทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 15.2 กรัม
สร้อยคอสี่เสาทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 7.5 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอสี่เสาคั่นหัวใจทองคำ 1 สาย ขอมือ บุบชำรุด
หนัก 15.2 กรัม
สร้อยมือมังกรคาบแก้วคั่นประคำทองคำฉลุลาย 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
สร้อยมือห่วงบิดทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 15.2 กรัม
สร้อยมือห่วงคั่นประคำฉลุลายทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 9.2 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือก้านแข็งคั่นมังกรคาบแก้วทอคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 15.2 กรัม
สร้อยมือเกลียวทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 3.7 กรัม
เหรียญพระทองคำ 1 องค์ บุบชำรุด
หนัก 13.8 กรัม
แหวนทองคำฉลุลาย 1 วง บุบชำรุด
หนัก 3.8 กรัม