สถานธนานุบาลบางบอน


**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือผ่าหวายคั่นล็อกเกตทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
สร้อยคอห่วงทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 7.6 กรัม
สร้อยคอถักคั่นตะกรุดทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 15.2 กรัม
สร้อยคอตะกรุดคั่นทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 30.4 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือ 1 วง ฝังเพชรลูก 5 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 5.6 กรัม
สร้อยมือโซ่คั่นประคำทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 7.5 กรัม
สร้อยคอสี่เสาทองคำ 1 สาย ขาด/ พระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ บุบชำรุด
หนัก 7.6 กรัม
สร้อยคอสี่เสาทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 7.5 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอโซ่ไข่ทองคำ 2 สาย / พระเลี่ยมทองคำ 1 องค์ บุบชำรุด
หนัก 7.5,4.5 กรัม
แหวนทองคำฉลุลายมังกร 1 วง บุบชำรุด
หนัก 7.5 กรัม
สร้อยคอผ่าหวายทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
สร้อยคอเกลียวทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 15.2 กรัม