สถานธนานุบาลหนองจอก


**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
จั่นมือทองคำประดับเพชรซีก1สาย มีแตก แหวนทองคำประดับเพชรซีก1วง น้ำหนัก13.5 กรัม
หนัก 13.5 กรัม
แหวนทองเจือประดับเพชรซีก1วง น้ำหนัก5กรัม
หนัก 5 กรัม
สร้อยคอคตกริชนาก1สาย ขอไม่มี สร้อยมือนากโซ่คั่นล็อกเกตต่างๆ 1 สาย น้ำหนัก10.4กรัม
หนัก 10.4 กรัม
แหวนทองเจือเกาะพลอยเขียว1วง น้ำหนัก2.7กรัม
หนัก 2.7 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือหน้าเงิน1วง เกาะเพชรลูก16เม็ด น้ำหนัก7.9กรัม
หนัก 7.9 กรัม
แหวนทองเจือประดับพลอยขาว1วง น้ำหนัก4.6กรัม
หนัก 4.6 กรัม
พระเลี่ยมทองเจือ1องค์ พลาสติกเป็นรอย น้ำหนัก19.1กรัม
หนัก 19.1 กรัม
สร้อยมือถักคั่นทองคำ1สาย โป่ง น้ำหนัก30.4กรัม
หนัก 30.4 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
พระเลี่ยมทองเจือ1องค์ พลาสติกเป็นรอย น้ำหนัก19.1กรัม
หนัก 19.1 กรัม
njแหวนหัวใจทองคำฉลุลาย1วง น้ำหนัก7.5กรัม
หนัก 7.5 กรัม
สร้อยคอสี่เสาคั่นล็อกเกตทองคำ1สาย ขอมือ น้ำหนัก15.1กรัม
หนัก 15.1 กรัม
สร้อยมือสี่เสาคั่นทองคำ1สาย โป่ง น้ำหนัก15.1กรัม
หนัก 15.1 กรัม